Yayınlarımız

Anasayfa » Yayınlarımız

SCI, SSCI VE AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • CFD analysis for predicting cooling time of a domestic refrigerator with thermoelectric cooling system
  • International Journal of Refrigeration, cilt.123, ss.138-149, 2021 (SCI)
 • Experimental and theoretical analysis of mechanical draft counterflow wet cooling towers
  • Science and Technology for the Built Environment, cilt.27, ss.14-27, 2020 (SCI)
 • Analysis of Air Leakages in Low and Middle-Pressure Self-Flanged Rectangular Cross-Sectional Air Ducts
  • ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.135, sa.4, ss.632-636, 2019 (SCI)
 • Energy Recovery Analysis in A-Type Pressure Regulation and Measurement Stations in Istanbul, Esenyurt
  • ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.135, sa.4, ss.622-625, 2019 (SCI)
 • Numerical (CFD) and experimental analysis of hybrid household refrigerator including thermoelectric and vapour compression cooling systems
  • INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, cilt.99, ss.300-315, 2019 (SCI)
 • Experimental analysis of hybrid household refrigerators including thermoelectric and vapour compression cooling systems
  • INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, cilt.95, ss.93-107, 2018 (SCI)
 • Theoretical and Experimental Analysis of Drying Various Geometrical Forms of Red Pepper
  • ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.127, ss.1388-1392, 2015 (SCI)
 • Influence of Current Intensity and Heat Input in MIG-Brazed Joints of DP 600 Thin Zinc Coated Steel Plates
  • ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.127, sa.4, ss.968-971, 2015 (SCI)
 • Investigation of CNC Turning Parameters by Using a Vortex Tube Cooling System
  • ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.127, ss.881-885, 2015 (SCI)
 • Thermal and Mechanical Properties of Walnut Shell and Glass Fiber Reinforced Thermoset Polyester Composites
  • ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.25, ss.1947-1952, 2013 (SCI)
 • Prediction of circular jet streams with artificial neural networks
  • ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, ss.1431-1436, 2012 (SCI)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 • University Campus Building Energy Modeling: A Case Study
  • 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN CHANICAL ENGINEERING ISTANBUL , İstanbul, Türkiye, 22 – 24 Kasım 2021, ss.215-221
 • The Effect Of Exhaust Flow Rate On Jet Fan System In A Parking Garage
  • 5th International Conference On Advances In Mechanical Engineering, 17 – 19 Aralık 2019
 • Experimental and Theoretical Analysis of Wet Cooling Towers
  • 22nd Congress on Thermal Science and Technology (CTST 2019), Kocaeli, Türkiye, 11 – 14 Eylül 2019, ss.1-8
 • The Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) Method In Purchasing Process of Split Type Air Conditioners
  • 22nd Congress on Thermal Science and Technology, , Kocaeli, Türkiye, 11 – 14 Eylül 2019, ss.1-5
 • Experimental and Theoretical Analysis of Wet Cooling Towers
  • 22nd Congress on Thermal Science and Technology (CTST 2019), Kocaeli, Türkiye, 11 – 14 Eylül 2019, ss.1-8
 • Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu Yüksekliğinin Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi
  • 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi , İzmir, Türkiye, 17 – 20 Nisan 2019, Ss.461-475    
 • Implementatıon Of Coordınate Measurement Machıne Technology For Automotıve Components
  • 4th International Congress On 3d Printing (Additive Manufacturing) Technologies And Digital Industry 201911 – 14 April, 2019, Antalya, Tr, Antalya, Türkiye, 11 – 14 Nisan 2019, Ss.872-880   
 • Analysis Of Air Leakages In Low And Middle-Pressure Self-Flanged Rectangular Cross-Sectional Air Ducts
  • 8th International Advances İn Applied Physics And Materials Science Congress Exhibition, 24 – 30 Nisan 2018
 • Energy Recovery Analysis İn A Type Pressure Regulation Measuremant Stations İn Istanbul, Esenyurt
  • 8th International Advances İn Applied Physics And Materials Science Congress Exhibition (Apmas 2018), 24 – 30 Nisan 2018
 • Optımızatıon Of Cuttıng Parameters Of Turnıng Operatıon Wıthvortex Tube Coolıng System Usıng Ar
  • Scıentıfıc Proceedıngs Xıv Internatıonal Congress ”Machınes. Technolоgıes. Materıals.” 2017 – Summer Sessıon, 13 – 16 Eylül 2017
 • Numerical Simulation Of Different Turbulent Free Jets
  • International Conference On Energy, Environment And Economics, 11 – 13 Aralık 2017
 • Production Of Boron Carbide Based Sandblasting Nozzle By Using Low Pressure Powder İnjection Molding Method And Modeling Of Production Parameters Via Artificial Neural Network
  • International Scientific Congrees Machines, Technologies, Materials, Varna, Bulgaristan, 13 – 16 Eylül 2017
 • Farklı Lamel Tiplerinin Kanatlı Borulu Isıtma Bataryası Performansı Üzerine Etkilerinin Sayısal Yöntemlerle Karşılaştırılması
  • 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi , İzmir, Türkiye, 19 – 21 Nisan 2017, Ss.1857-1872      
 • Soğuk Oda Isı Yükü Hesaplama ve Soğutma Ekipmanları Seçim Yazılımı Cold Sim
  • ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 – 05 Eylül 2015
 • Ev Tipi Buzdolapları Standartları ve Performans Testleri Üzerine Bir Çalışma
  • ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 – 05 Eylül 2015
 • Bulanık Çıkarım Sistemi ve Yapay Sınır Ağları Kullanımıyla Mekanik Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Sistem Arızalarının ve Algılayıcı Hatalarının Bulunma Metotları
  • 4th International Vocational Schools Symposium, Yalova, Türkiye, 21 – 23 Mayıs 2015
 • Optimization Of Physical And Mechanical Properties Of The Meleagris Gallopova Hydroxyapatite Magnesium Oxide Composites By Gray Relational Analysis Method
  • International Congrees On Engineering And Natural Sciences (Icens 2015). Skopje, Makedonya, Skopje, Makedonya, 15 – 19 Mayıs 2015, Cilt.1, Sa.1, Ss.313    
 • Optimization Of Physical And Mechanical Properties Of The Meleagris Gallopova Hydroxyapatite Magnesium Oxide Composites By Grey Relational Method
  • International Conference On Engineering And Natural Scineces, 15 – 19 Mayıs 2015
 • Florlu Gazlar F Gaz Yönetmeliği Kapsamında Ec 303 2008 E Dayalı Yeterlilik Modeli
  • 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu Ve Sergisi, Balıkesir, Türkiye, 23 – 25 Ekim 2014
 • Kanal Tipi Isıtma Soğutma Bataryalarında Hava Kaçaklarının İncelenmesi
  • 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 – 20 Nisan 2013
 • Süleymaniye Kütüphanesindeki El Yazma Kitaplarda Ortam Şartlarının Mantar Gelişimine Etkilerinin Deneysel İncelenmesi
  • 1. İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 13 – 15 Eylül 2012  
 • İki Farklı Yöntemle Üretilen Vitrin Tipi Bir Ticari Soğutucunun Isıl Yük Performanslarının İncelenmesi
  • 1. İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 – 15 Eylül 2012  
 • Enerji Üretim Amaçlı Rüzgar Ölçümü Ve Analizi
  • Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinleri Yerel Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 – 12 Mart 2011     
 • Güre Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
  • Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu Tmmob, Kayseri, Türkiye, 23 – 24 Kasım 2007  
 • Soğutucu Akışkanların Ozon Tabakası ve Küresel Isınmaya Etkilerinin Araştırılması
  • II. Ulusal İklimlendirme Kongresi İklim 2007, Antalya, Türkiye, 15 – 18 Kasım 2007    
 • Gönen Ve Simav Jeotermal Isıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması
  • VII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Teskon 2005, İzmir, Türkiye, 23 – 26 Kasım 2005  
 • İklimlendirme Cihazlarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Transfer Özellikleri Ve Performans Analizi
  • 15. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 – 09 Eylül 2005  
 • Serbest Ve Zorlanmış Taşınımla Artırılmış Yüzeylerdeki Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi
  • 1st International Vocational and Technical Education Technologies Conress, Trabzon, Türkiye, 5 – 07 Eylül 2005  
 • Ab Ye Uyum Sürecinde Meslek Yüksekokullarında Eğitimin Kalitesini Etkileyen Sorunların Analizi
  • 1st International Vocational and Technical Education Technologies Conress, İstanbul, Türkiye, 5 – 07 Eylül 2005  
 • Gönen Jeotermal Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
  • Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 – 04 Haziran 2005  
 • Konutlarda Yapı Bileşenlerine Isı İzolasyonu Uygulaması
  • 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 – 09 Eylül 2004  
 • Elektrik Enerjisi Üretim Ve Tüketim Analizi Kahramanmaraş Örnek Çalışması
  • II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi, Kütahya, Türkiye, 26 – 28 Mayıs 2004  
 • Akışkan Yataklı Kazan Tasarımı Ve İmalatı
  • 3 RD International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Türkiye, 18 – 20 Ağustos 2003
 • Güneş Enerjili Gizli Isı Depolamalı Kurutucu
  • Iv. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 – 17 Ekim 2002
 • Havadan Suya Mekanik Isı Pompası Faklı İşletme Koşullarında Deneysel Performans Çalışması
  • 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, 13 – 14 Nisan 2000  
 • An Occupational Survey o Refrigeration Technicians
  • 6. Ulusal Soğutma Ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, 13 – 14 Nisan 2000
 • Ameliyat Klimasındaki Basınç Dengesinin Bulanık Mantık Kontrolü
  • Biyomut 99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 27 – 29 Ekim 1999  
 • Tekstil Klimalarının Nem Ve Sıcaklığının Endüstriyel PC Ve PID Kontrolü
  • 5. Ulusal Soğutma Ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Simer, Adana, Türkiye, 2 – 03 Nisan 1999  
 • A Proposition of Employing An Air Heated Heat Storage Solar Collector in The Factories Manufacturing Paprika
  • Annex 10 Phase Change Materials and Chemical Reactions For Thermal Energy Storage, Adana, Türkiye, 16 – 17 Nisan 1998  
 • Kahramanmaraş Taki Kırmızı Biber İşletmelerin Hava Isıtmalı Isı Depolu Güneş Kolektörlerinden Faydalanması Üzerine Bir Öneri
  • Tarımsal Mekanizasyon 17. Kongresi, Tokat, Türkiye, 17 – 19 Eylül 1997  
Whatsapp
Mehmet Demir
Mehmet Demir
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?